Anmälan för X-Cup 2018 öppnar tisdagen den 13/2 kl 20.00 på följande länk: 
http://app.lap.io/event/2018-x-cup-serieanmalan

Då vi inte kör seedningslopp i år baseras startindelningen på föregående års resultat. En komplett lista över dessa resultat kommer att publiceras här på hemsidan i god tid innan anmälan öppnar och även länkas till via anmälningssidan. Seedningslistan är nu klar och finns att ladda ner genom att klicka på ikonen längst ner på sidan. 

När man anmäler sig väljer man alltså klass efter ålder, kön och startgrupp:
Start 1 för de snabbaste,
Start 2 för de lite långsammare och
Start 3 för de som inte har så bråttom

Anser du att du har gjort en tydlig förbättring eller försämring jämfört med föregående år får du gärna ta hänsyn till det och välja en annan start än den som rekommenderas enligt seedningslistan. Målsättningen är alltid att få så jämna startfält som möjligt för att vi ska få en bättre X-Cup. Kom ihåg det!

För nya deltagare får ni ange vilken startgrupp ni önskar starta i baserat på egen bedömning och sen får vi ta ställning till om det behövs göras förflyttningar mellan startgrupperna om de skiljer sig för mycket i antal. 

Är du osäker på din egen förmåga och inte känner någon som finns i startlistan och som du kan jämföra dig med, rekommenderar vi att du anmäler dig i den långsammare Start 3.

Priset för cupen är 200 kr för ungdomar upp till 19 år och 900 kr för övriga. Precis som under 2016 ingår en  olycksfallsförsäkring från Folksam.

Det kommer eventuellt på vissa lopp att erbjudas efteranmälan för de som inte är serieanmälda. Detta kommer att meddelas via hemsidan och Facebook ca 2-4 veckor innan respektive lopp.

Första loppet som det kommer finnas möjlighet till efteranmälan är lopp 3 i Vallåsen den 3/6.