Datum 2020

Lopp 1: Inställt/uppskjutet!

Lördagen den 18 april
Plats: Klåveröd/Åstorps CK


Lopp 2: Inställt/uppskjutet!

Söndagen den 26 april
Plats: Bockeboda/CKC4


Lopp 3: Inställt/uppskjutet!

Söndagen den 17 maj
Plats: Hässleholm/HCK


Lopp 4: Inställt/uppskjutet!

Söndagen den 31 maj
Plats: Helsingborg/CK Fix 


Lopp 5: Inställt/uppskjutet!

Söndagen den 14 juni
Plats: Orup/Frosta CK


Lopp 1: Extrainsatt lopp

Lördagen den 22 augusti
Plats: Norra Åsum söder om Kristianstad/CKC4

Lopp 6: Inställt/uppskjutet!

Söndagen den 6 september
Plats: Malmö/CKX


Lopp 7: Inställt/uppskjutet!

Söndagen den 27 september
Plats: Hörby/Hörby CK

SÅLDA: 2 startplatser till försäljning

Vi har nu 2 startplatser i X-Cup 20/21 till förfogande då ett par av de anmälda deltagarna inte kan deltaga nästa år. Är du intresserad av att överta en eller bägge så hör av dig till X-Cup via mail eller formuläret som finns här på X-Cups hemsida under rubriken Kontakta oss. Det är vuxenplatser det rör sig om och kostanden för en startplats, lämpligen 770 kr (900 kr X 6/7 av loppen) betalas direkt till deltagaren som överlåter platsen.

För att förtydliga kommer det inte att säljas några nya startplatser inför 2021 utan det är endast eventuella överlåtelser av befintliga startplatser som kommer att erbjudas.

Med tanke på dagens situation räknar vi inte med att kunna komma igång med våra tävlingar förrän tidigast under sommaren, vilket dels innebär att det kommer att bli ett lite tätare program än vanligt och dels att vi kommer att hålla på en bra bit in på hösten för att hinna genomföra alla 6 återstående lopp för säsongen 20/21. Vi kommer att informera löpande om detta under våren i takt med att pandemiläget klarnar.

Även Lopp 7 är inställt - Nya datum för 2021 publiceras under våren

Vi tvingas ställa in även det sista planerade loppet för i år, dvs lopp 7 som skulle körts i Hörby 27/9. Nuvarande restriktioner ger oss tyvärr ingen möjlighet att genomföra loppet.

Det innebär att 6 av 7 lopp i år har ställts in och dessa flyttar alltså till 2021 istället som tidigare kommunicerats och X-Cup 2020 kommer därför att sträcka sig över två säsonger. Alla deltagare behåller automatiskt sin plats inför 2021 och behöver inte göra något. Erbjudandet att överlåta sin plats till annan deltagare gäller även framöver, dock endast en gång per deltagare.

Vi räknar med att kunna publicera de nya datumen för de loppen under våren 2021 då vi dels vet mer om läget med pandemin, dels vet mer om hur den övriga tävlingskalendern ser ut (så att vi undviker krockar med de stora loppen).

Resultatet från X-Cup Lopp 1

Resultaten från loppet i Norra Åsum 22/8 finns publicerat här: 
https://app.lap.io/event/2020-x-cup-lopp-1/results

Startlista till X-Cup Lopp 1 22/8

Här är startlistan till loppet på lördag i Norra Åsum utanför Kristianstad.

Listan är utformad så att de snabbaste startar först och så att vi undviker omkörningar och får bra genomströmning i spåret. 

Starttiderna i listan är exakta men i verkligheten startar klockan på dig först när du passerar startlinjen, så det är inte kritiskt att starta exakt tid. Vakanserna i startlistan är inte tänkta att fyllas upp med startande, utan de är till för att alla ska kunna starta på jämna halvminuter och fylla ut så att vi fördelar ut starttiderna så bra som möjligt fram till strax före 13.00 som vi har till förfogande.

Vi kommer att ropa upp alla deltagare några minuter innan start och därefter släppa in respektive deltagare på startområdet. Det finns gott om plats att vistas och värma upp utanför området utan att det blir någon form av trängsel.

Som tidigare kommunicerat kör alla vuxna och juniorer startvarvet på gokartbanan plus 2 varv ute på skogsslingan. Ungdomarna under 13 år (som startar sist på dagen) kör endast 1 varv i skogen. Vi kommer att ha funktionärer på plats och skyltar som informerar om detta, men var och en får ta ansvar för om man ska varva och köra ett varv till i skogen eller köra in mot mål när man kommer till varvningen. 

X-Cup 2020 Lopp 1 (extrainsatt) i Norra Åsum

Välkommen till det första loppet under detta väldigt speciella år! För att kunna anpassa loppet enligt nuvarande hårda restriktioner har vi varit tvungna att helt ändra på konceptet och köra detta som ett individuellt tempolopp. Restriktionerna som baseras på FHMs riktlinjer har tagits fram av Riksidrottsförbundet och Svenska Cykelförbundet och innebär att max 50 deltagare får befinna sig på tävlingsområdet (inkl banan) samtidigt, funktionärer exkluderade. Eftersom hela banan omfattas av tävlingsområdet innebär det att vi inte kan släppa på fler startande så att 50 samtidiga deltagare överskrids och vi kommer att anpassa tidsschemat så att vi håller det.

Tillsammans med Kristianstads Karting Klubb och Kristianstads kommun har CKC4 har tagit fram en passande bana i A3's skogsområde i Norra Åsum strax söder om Kristianstad. Start och mål samt första delen av banan kommer att gå på Åsumrings gokartbana. Banan är ca 2+7 km lång där den andra delen av banan körs två varv för en sammanlagd sträckning på ca 16 km.
OBS! Ungdomar under 13 år kör gokartbanan + 1 varv ute på skogsbanan istället för 2 varv som de vuxna kör. 

Då loppet körs som ett individuellt tempolopp kommer vi att lägga ut de individuella starttiderna på xcup.se och även skicka ut startlistan via mail. Första start kommer att vara kl 9.00 och deltagarna kommer att starta med ca 30-60 sekunders mellanrum beroende på antal anmälda. För att få bäst flöde och minst antal omkörningar kommer vi att försöka fördela tiderna så att de snabbaste kör först. 

Eftersom långt från alla serieanmälda normalt deltager och vi behölver veta exakt vilka som kommer för att skapa ett effektivt tidsschema måste alla som avser deltaga anmäla sig via denna länken: 
https://app.lap.io/event/2020-x-cup-lopp-1


Anmälan kommer att vara öppen 8/8-18/8. OBS! Det är bara redan serieanmälda som får lov att anmäla sig så se till att använda dig av samma uppgifter (namn, ev klubb, klass och ev chip) när du anmäler dig som du använde i serieanmälan så att vi kan kontrollera. 
Startlistan över serieanmälda hittar du här: https://app.lap.io/event/2020-x-cup-serieanmalan/starters

Den övergripande och väldigt preliminära tidplanen (innan vi fått in anmälan från alla deltagare) är att deltagarna i den lite snabbare gruppen (Start 2) kommer att starta mellan 9-10.30 och de lite långsammare deltagarna (Start 1) kommer att starta ca 10.30-12.30. 

Enligt myndigheternas rekommendationer vill vi att bara de som är nödvändiga för att cykeltävlingen ska kunna genomföras, dvs cyklister och funktionärer, ska vara på plats, så ta helst inte med hela släkten eller vänkretsen.

I övrigt gäller Folkhälsomyndighetens grundläggande rekommendationer:
• Personer med symptom ska INTE komma till tävlingar, träningar eller andra sammankomster 
• Tvätta händerna ofta med tvål och vatten 
• Håll avstånd 

Ni som inte har chip sedan tidigare kommer som vanligt att kunna hämta ut det på plats vid tävlingen. Vi kommer ej att låna ut chip om man glömt, utan då får man köpa nytt på plats och betala kontant.

Corona-viruset

Uppdatering 2020-05-29:

Baserat på den senaste utvecklingen i Sverige och omvärlden kan vi inte längre genomföra tävlingarna i april-juni, dvs lopp 1 till och med lopp 5.

Svenska Cykelförbundet har förlängt sina restriktioner om tävlingsverksamhet att gälla fram till den 1/7 och därmed avsanktionerat våra fem första lopp. 

Beroende på FHMs restriktioner om folksamlingar har vi förhoppningar om att kunna genomföra lopp 6 och 7 som planerat i kalendern under september. 

Vi har också interna diskussioner om att eventuellt kunna sätta in en tävling med lite annat upplägg för att kunna begränsa antalet (samtidiga) deltagare både på banan och på tävlingscentrum, detta  för att klara av att hålla oss inom den nuvarande begränsningen på 50 deltagare i ett arrangemang. 

Beroende på utvecklingen av pandemin är det vår förhoppning och avsikt att kunna genomföra de inställda loppen dels senare under 2020 och dels i början av 2021. Vi får alltså en X-Cup 20/21 med sammanlagt 7 lopp där så många som möjligt genomförs 2020 och resterande i början av 2021.

Är det någon som har en plats i cupen och vill överlåta den till annan deltagare så kommer det att vara OK att göra det när som helst, dock endast en gång.

Nyheter inför 2020

X-Cup kör på med samma succékoncept vi haft de senaste åren med 7 lopp på 7 olika banor som ger både fantastisk och varierad MTB för alla. Vi fortsätter med Sveriges bästa fika och häng i målområdet innan och efter racen. Och de låga anmälningsavgifterna för 2020 lämnar vi oförändrade från tidigare år så att det ska vara möjligt för alla att vara med!

Som vanligt har vi dock några nyheter för att förbättra och förändra X-Cup:

  1. Vi gläds åt att Svenska Cykelförbundet ändrat sina regler för motionslopp och numera kan ge dispens för tidtagning med resultatlistor vid arrangemang som körs utanför allmän väg. Vi har fått OK att köra med vårt upplägg som ett sanktionerat motionslopp. Det innebär att vi nu slipper alla diskussioner om svartrace och att vi kommer att finnas med i den officiella kalendern på Swecyclingonline inför säsongen.
  2. Hässleholm har meddelat att de tyvärr inte har möjlighet att arrangera det fina dubbelloppet på Hovdala som de gjort de senaste åren då det kräver så pass mycket tid och energi från många i klubben. Då det inte finns något annat ställe som kan genomföra detta upplägg med två parallella banor i samma område kan vi tyvärr inte erbjuda dubbellopp 2020.
  3. Som ersättare för Hässleholms dubbeltävling har CK Fix erbudit sig att arrangera ett av loppen på sitt område vid Brohult/Dalhem som kallas "Kojaksparken". Det ska bli jättekul att få testa en ny bana 2020 som kommer att utmana på många olika sätt! Läs mer vad de skriver om sin bana under rubriken LOPP->LOPP 4
  4. Hörby CK håller på att bygga om sin häftiga MTB-bana som kommer att stå helt färdig innan sitt arrangemang som avslutar X-Cup 2020. Hörbys bana 2019 var en av de mest utmanande och roliga enligt de flesta deltagarna och det ska blir riktigt spännande vad de kan åstadkomma med den nya banan.
Mer nyheter kommer qatt kommuniceras ut löpande.

Glöm nu inte att nmäla dig den 11/2 kl 20.00 när anmälan öppnar!

Anmälan till X-Cup 2020

Vi kommer att öppna anmälan för X-Cup 2020 på kvällen på tisdagen andra veckan i februari, precis som vi brukar göra.

Det innebär tisdagen den 11/2 kl 20.00.

Så boka det datumet så att du inte missar att anmäla dig innan det blir fullt.

Här kommer anmälan att finnas: http://app.lap.io/event/2020-x-cup-serieanmalan

Våra samarbetspartners: